headerimage2


QenA Lezingserie Conferentie Geloof en Wetenschap 2017

01. To what extent can the remains of Yellowstone support the story of the flood in Noah’s time?

The blowing up of the mount St Helens volcano provided for a good uniformitarian argument for a catastrophic cause for the Yellowstone features. The conclusion of our study was that the trees didn’t grew were they were fossilized, but that they were deposited there as a result of an huge catastrophic event. We did not name the event as the biblical Flood. From the features we saw during and in the aftermath of the Mt St Helens event, we may yet conclude that to get the multiple layers of the Yellowstone mountain, it must have been through forces beyond our imagination.

02. Has the age of the Yellowstone mountain been dated radio metrically? If yes, what were the results?

Yes. The basement rocks are dated at 2,700 million years ago. The radiometric dating of the YS mountain clearly does not correspond with the fossil trees buried in the mountain. This can have huge impacts on dating of other geological sites. See (mind: this publication is from 1975 – latest update 2007 – and is not updated with the Harold Coffin findings about the fossil trees not being forests!): https://www.nps.gov/parkhistory/online_books/geology/publications/bul/1347/sec2.htm

04. Are there not too much fossils and fossil fuels to believe that the plants and animals that are the origin of these fossils and fuels once lived together at the same time?

From a biblical point of view, we have good reason to believe that the whole earth was covered with lush vegetation and filled with animals. The earth had one moderate climate. We find evidences for this in buried tropical vegetation in the permafrost in Siberia.

05. Good to present the holes in the evolution theory, but can we make a creation story wherein we can insert the fossils.

Yes. The story of the Flood, sustained by what we see happening in our times in what tsunami’s, earthquakes, mud slides, volcanic eruptions, and tornadoes can do on a smaller scale, and extrapolating that to a global scale.

06. What about the dragons in all the folk tales; they look like dinosaurs. We find those tales all over the world

0

Either of the following explanations can be valid: 1) many people had, through the oral story telling of their ancestors, a recollection of the past - period before the flood. 2) those are fantasy tales. 3) the tales travelled around the world, as the people migrated from one area to other parts of the world.

What I can say is, that the point in dating fossils is, that they are as old as the layer in which they are found, and the layers are dated according to index fossils, and radiometric dating, that are based on a lot of assumptions. The co called hominid skulls are ordered by morphological features. Some of those are farfetched. Fact is that we cannot do absolute dating on fossils.

08. Fact that important molecular systems in life function the same in very "simple" organisms as in more complex ones, can be used as arguments that life has evolved. What do you think of this argument?

What we find as molecular scientists is that there is no such thing as a primitive or simple organism. Even single cell organisms have to be able to do very complex processes in order to stay alive. We have looked at the map of how organisms make chemical energy from electric energy and utilizes glucose in their metabolism. Those biochemical pathways are intrinsic complex in themselves. Looking from the Biblical worldview God designed a perfect process and used it for the same function in various organisms.

10. How can it that science keeps on seeing evolution as truth hand keeps on educating it in schools?

Teachers in schools are not scientists. They assume that what is written in the textbooks is verified as true.

11. Is a single cell organism as complex as a human cell?

Yes. Even more complex, because we have specialized organs to do certain things and legs and arms for movement. A bacterium has to do that all with only one cell.

13. Is God a god of the gaps for things we cannot understand?

No, He is not, and neither is doing science from a biblical world view. Fact is that we have stopped perceiving miracles when we (think) that we understand. Still many parents see childbirth as a miracle. We don't know how God created, but we see that He is true to His laws.

14. It seems that you are struck by awe and the next thing is God. Your presentation is more like a sermon. What is the route to God? Awed by geology, astronomy? Can you define what you mean by God?

Asking for a prerequisite to do science is not an honest starting point in a debate. Creationists and Secularists use the same methodology to do science. The interpretations differ with the world views. Both can be in awe by what they see and cannot explain. Maybe that's where some have a problem and why they are so eager to explain what they in fact can't? Creationists have the advantage of seeing both sides. At best science is a human construct of what we call reality. Science is good. Science saves lives. But a true scientist realizes that he can be fooled by the data since science is not a guide to truth, but only to scientific information. The biblical world view is based on God's revelation in the Bible. Getting to know Him is a daily study. Best picture one can get is in the Bible and the Bible tells us that He is Creator and Savior.

15. Raakt de aarde ooit uitgeput aan energiebronnen. Wat zijn de gevolgen van het uitputten van de bronnen?

Alle energie op aarde heeft de zon als bron. Ook al raken olie- en gasvoorraden op, dan nog kunnen we zonne-energie aanwenden, in de vorm van zonnepanelen, windenergie en waterkracht. Als onze zon uitdooft, over een aantal miljarden jaren, dan zal de energievoorraad uitgeput zijn. Zonder energie is de temperatuur van het heelal nul graden absoluut; d.i. -273 Celsius. Totale dood.

16. Hoe weet men dat een planeet gekanteld is, dus de as niet loodrecht maar onder een bepaalde hoek?

De rotatie van een planeet wordt waargenomen door de beweging van oppervlakte kenmerken over de zichtbare schijf. Als die banen recht zijn is de inclinatie (helling) van de planeet-as 0 graden, d.i. loodrecht op het vlak van de aardbaan. Als de benen gekromd zijn is er een inclinatie groter dan nul; hoe meer gekromd, hoe groter de inclinatie.

17. Hoe bepaalt men het gewicht van een ster?

Het gewicht van een ster kan men het best bepalen in het geval van een dubbelster. De twee sterren draaien om hun gemeenschappelijk zwaartepunt onder de invloed van de zwaartekracht. Als de afstand tot de dubbelster bekend is hun massa het resultaat van een eenvoudige berekening.

18. Heelal 14 miljard jaar oud? Of zeggen ongelovige wetenschappers dit?

Ongelovige wetenschappers die niet erkennen dat God het heelal 'in het begin' heeft geschapen. De Bijbel vertelt ons niet wanneer 'in het begin' was, maar de wetenschappelijke ouderdomsbepaling berust m.i. op een incorrect wereldbeeld.

19. Hoe ver kunnen we kijken in ons melkwegstelstel?

Ons melkwegstelsel heeft een diameter van ongeveer 100,000 lichtjaren. Daarin bevindt de Zon zich op ongeveer 40,000 lichtjaren van het centrum. De sterdichtheid nabij het centrum staat ons niet toe de verder weggelegen delen van de Melkweg te zien. Maar we kunnen wel iets verder zien als we langs het centrum kijken. De maximale afstand voor optische waarnemingen is niet meer dan zo'n 50,000 lichtjaren. Radiotelescopen kunnen verder zien tot een maximum van ongeveer 70,000 tot 80,000 lichtjaren.

20. Kun je op basis van de ouderdom van de sterren bepalen hoe oud de aarde is?

Planeten zoals de aarde worden gevormd tegelijkertijd met de ster (zon) waar ze omheen bewegen. Een planeet kan daarom niet ouder zijn dan haar centrale ster. De ouderdom van een ster kan soms geschat worden als we kunnen meten hoeveel zware chemische elementen (d.i. allesbehalve waterstof en helium) hun atmosfeer bevatten; maar het blijft een ruwe schatting.

21. Waarom was het in de vroege jaartelling geloof en wetenschap een eenheid. Nu zijn er twee denklijnen, waarom zijn de lijnen uit elkaar gelopen en daardoor bijna niet verenigbaar.

Planeten zoals de aarde worden gevormd tegelijkertijd met de ster (zon) waar ze omheen bewegen. Een planeet kan daarom niet ouder zijn dan haar centrale ster. De ouderdom van een ster kan soms geschat worden als we kunnen meten hoeveel zware chemische elementen (d.i. allesbehalve waterstof en helium) hun atmosfeer bevatten; maar het blijft een ruwe schatting.

22. Een van de sprekers noemde de eerste mensen primitief; Adam is naar Gods beeld geschapen (+ Eva); is God primitief? M.i. is de mens intelligent geschapen. Waarschijnlijk bedoelde de spreker met primitief iets anders?

Dat is zo. Primitief in de zin van dat hij de verschijnselen die hij waarnam niet wetenschappelijk kon doorgronden omdat het hem aan technologisch meer volmaakte instrumenten mankeerde. Dat zegt niets over zijn intelligentie.

23. Als wij naar het heelal kijken, kijken we in feite naar het verleden. Heeft God dan geen foutje gemaakt?

We kijken in het verleden omdat we ervan uitgaan dat de lichtsnelheid nu hetzelfde is als toen de sterren ontstonden. Dat is een aanname die voor zover we die kunnen bevestigen heel goed is. Maar wat bedoelt u met ‘een foutje’?

24. Als we kijken naar de mens, hond en mier, dan lijkt er een fout te zijn in de hoeveelheid tijd dat ze bestaan.

Uitgaande van de geologische datering zeker. Wetenschappers vinden mieren in amber in geologische lagen van 92 miljoen jaar oud en concluderen dat de mier 92 miljoen jaar geleden reeds volledig ontwikkeld was. Men vindt dat de oudste garnaal 520 miljoen jaar geleden reeds een complex brein en bloedvatenstelsel had. In het Bijbels model kunnen we de onverklaarbare catastrofe, die de verschillende aardlagen verstoord heeft, verklaren. Over de ouderdom wordt binnen de wetenschap heftig gediscussieerd.

25. Als er een God is, waar komt die dan vandaan?

Dat is een niet te beantwoorden vraag als het om een wetenschappelijk antwoord gaat, net zomin als waar komt de energie van de big bang vandaan. God verklaart zijn wezen door zich ‘IK ZAL ZIJN’ en ‘IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL’ te noemen (Exodus 3:14). De nadruk ligt daarbij op zijn bestaan, niet zozeer op zijn andere karakteristieken. God is de eeuwig bestaande zonder begin en zonder einde. Dit is de definitie van zijn wezen die wij niet kunnen begrijpen maar in geloof aanvaarden.

26. Wanneer zou dan de zondvloed hebben plaatsgevonden op basis van de zoutpijlers?

De zoutpijlers zijn gevormd in kilometers dikke modderlagen ten tijde van de zondvloed, zoals die door schriftelijke overlevering in de Bijbel is gedateerd.

27. En de steenverplaatsingen vanuit zweden?

De stenen zijn aan het einde van het vloedjaar door water zuidwaarts verplaatst. Beiden antwoorden worden in detail uitgewerkt in de presentaties. Zie voor een hedendaags voorbeeld, als gevolg van de uitbarsting van één vulkaan: https://www.youtube.com/watch?v=9sryalI57oo

QenA n.a.v. Lezing Stef Heerma 14-11-2017

Vraag 01: Bij de meeste stoffen geldt dat bij een toename aan warmte de stof uitzet. Is dat ook van invloed bij het vormen van zoutpijlers? En zo ja, hoe?

Inderdaad is de temperatuur van het zoutmagma van grote invloed. Zoals je zegt, zet het zout uit, waardoor de dichtheid aanzienlijk afneemt (tot zo’n 1850 kg/m3). Dat helpt bij het opwaarts stuwen door de bovenliggende sedimentlagen. Bovendien zorgt de temperatuur voor stoomvorming op de flanken en de kop van de pijler. Deze stoom perst zich een baan door het bovenliggende sediment. Die stoom is van relatief laag gewicht, waardoor het zout nog hoger wordt opgestuwd. In dit experiment maak ik dat zichtbaar: https://www.youtube.com/watch?v=1RMBXPUAAw0

Vraag 02: Zijn ‘grote’ stenen ook door hitte ontstaan?

De grote hunebedstenen zijn door catastrofaal stromend water onder ijs uit Zweden in Nederland gebracht. Ze bestaan uit upplandgranieten, uit de omgeving van Uppsala.

Vraag 03: Kalklaag wereldwijd?

Wereldwijd zijn kalkafzettingen te vinden, op alle continenten. Kalk kent vele mogelijke ontstaansvormen. Kalklagen kunnen uit koraal en kalkskeletjes worden opgebouwd. Of het kan ontstaan uit chemische precipitatie uit water. Of het kan een vulkanische oorsprong hebben. Dat laatste is in ieder geval van toepassing in de calciumcarbonaat lagen midden in de zoutformaties.

Vraag 04: Een zoetwatervloed: met al dat vloeibare zout?

Inderdaad was de zondvloed een zoetwater vloed. In vraag 1 noem ik al dat er stoom ontstaat op de kop van zoutpijlers. Alle stoffen uit dit verkokende zondvloedwater zijn daarbij afgezet boven op de zoutpijler. Daarom heeft iedere zoutpijler een kalkhoed. In die kalkhoed vinden we echter geen NaCl, het zout dat in zout zeewater overvloedig aanwezig is. Het vloedwater bevatte dus geen NaCl, waaruit de conclusie volgt dat het een zoetwater vloed was. Hier licht ik dat verder toe: https://www.youtube.com/watch?v=lnTWWZTvSPE

Bouw: O-Line-Webs       Copyright © 2016: Evolutie-Schepping.nl