headerimage2

Archaeopteryx gekortwiekt

Archaeopteryx door nieuw onderzoek gekortwiekt10 oktober 2009 – Los Angeles Times

Onderzoekers hebben vorige week verklaard dat de Archaeopteryx, die 150 miljoen jaar geleden uitstierf, en voor de laatste 150 jaar beschouwd werd als de eerste vogel, hoogstwaarschijnlijk een gevederde dinosaurus was, die grote moeite zou hebben gehad om van de grond te komen. Al gauw na de ontdekking in 1860, slechts een jaar nadat Charles Darwin zijn “Over de oorsprong der soorten” publiceerde, werd de Archaeopteryx verondersteld het schoolvoorbeeld te zijn van evolutie in actie. Het had kenmerken van moderne vogels, zoals veren en een sleutelbeen, maar ook de kenmerkende tanden, staart en drievingerig hand van de dinosauriërs.
Maar door nieuw onderzoek van de botten van deze en andere fossielen hebben paleontoloog Gregory Erickson van de Staatsuniversiteit van Florida en het Amerikaanse Museum van Natuurgeschiedenis en zijn collega’s aangetoond dat het minder vogel was en veel meer dinosaurus dan gedacht. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het blad PLoS One. Het team bestudeerde microscopisch kleine botsplinters en concludeerde dat het bot erg dicht van structuur is en heel langzaam groeide, terwijl die van vogels poreus, licht zijn en snel groeien. Terwijl een vogel binnen een paar weken volwassen is, zou een Archaeopteryx even langzaam groeien als de andere dinosauriërs. Het zou zeker 2,5 jaar voordat het volgroeid was – ongeveer de grootte van een moderne raaf.
De wetenschappers concluderen dat de 10 bekende fossielen van de Archaeopteryx, jonge dieren waren. En de beenderen blijken zo zwaar te zijn dat ze niet tot meer in staat waren dan een paar huppelpasjes. Onderzoek aan andere vroege fossielen, hebben de onderzoekers ervan overtuigd dat de fysiologie van moderne vogels in het evolutieproces niet eerder optrad dan na Confuciusornis, een tandeloze vogel uit de Yixian formatie in China, ongeveer 20 miljoen jaar na de Archaeopteryx.
“Archaeopteryx had een vergelijkbare metabolisme als de Velociraptor,” zegt paleontoloog en medeauteur Mark Norell van het Amerikaans Museum van Natuurgeschiedenis. “We wisten dat zij een soort dinosauriërs waren, maar we wisten niet dat de overgang naar moderne vogels –fysiologisch en metabolisch – pas kwam nadat de Archaeopteryx reeds van het toneel verdwenen was.”
http://www.startribune.com/nation/63937242.html?page=1&c=y

Bouw: O-Line-Webs       Copyright © 2016: Evolutie-Schepping.nl