headerimage2

De Zonnebloem

 

De Zonnebloem bestaat uit heel veel kleine bloemen, dicht op elkaar gepakt. De buitenste bloemblaadjes worden de kransbloemblaadjes genoemd. Ze kunnen de kleuren geel, bruin of oranje hebben. De binnenste bloemblaadjes vormen de bloemschijf en in deze kleine bloemblaadjes groeien de zonnebloempitjes. Die pitjes zijn de vruchten van de plant.Uit de zaadjes maakt men zonnebloemolie, waar we onze frietjes in bakken of waar margarine van gemaakt wordt. Maar je kunt ze ook gewoon opeten, als nootjes.

zonnebloemDe kleine bloemblaadjes van de zonnebloem zijn op een bijzondere manier gerangschikt. Elk bloempje staat in een bepaalde hoek ten opzichte van de volgende, waardoor er een spiraal gevormd wordt. Die hoek noemt men “de gouden hoek.” Er zijn 34 spiralen in een richting en 55 in de andere richting. In een erg grote zonnebloem zijn het er 89 in de ene en 144 in de andere richting.

Zonnebloemen die opengaan, vertonen een opmerkelijk fenomeen, dat heliotropie heet. Vroeg in de morgen zijn de meeste bloempjes van de bloemschijf naar het oosten gericht – de kant waar de zon opkomt. Gedurende de dag draaien ze met de zon mee van oost naar west en in de nacht draaien ze terug naar het oosten, zodat ze ‘s morgens startklaar zijn om weer met de zon op reis te gaan. De bloempjes van een volgroeide zonnebloem zijn niet meer heliotroop, omdat hun stengels stijf geworden zijn. Ze zijn altijd naar het oosten gekeerd.

Wiskundige precisie

wiskundige preciezieDe wetenschapper H. Vogel, heeft in 1979 ontdekt dat de bloempjes in de bloemschijf van de zonnebloem op een wiskundige manier in de spiraalvorm gerangschikt zijn. Er bestaat zelfs een formule voor het patroon: r = c√n θ = n x 137,5o waarin θ de hoek is, r de straal of de afstand van de rand tot het midden van de bloemschijf, n het aantal bloempjes in de bloemschijf en c een constante omrekeningsfactor. De hoek van 137,5o is een gouden verhoudingsgetal, dat bepaalt hoe dicht de bloempjes op elkaar gepakt zitten. Deze formule wordt gebruikt om computermodellen van zonnebloemen te maken. En het klopt altijd!

Wij vragen ons af of deze wiskundige en natuurkundige precisie door toeval kon ontstaan, terwijl toeval juist het ontbreken van wetmatigheid inhoudt.
(Wikipedia artikel bewerkt door Ingrid Wijngaarde)

Informatiebronnen: http://en.wikipedia.org/wiki/Sunflower en .....

Bouw: O-Line-Webs       Copyright © 2016: Evolutie-Schepping.nl