headerimage2

Lezingenserie: Conferentie Geloof en Wetenschap 2017

Wat? Aanleiding voor de conferentie waren twee internationale congressen over evolutie, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, in de week van 18 t/m 25 augustus 2017. Zie persbericht. De Groningse kerkgemeente van het Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten nam het initiatief om aansluitend daarop, samen met de zustergemeenten in Leiden en Apeldoorn, een conferentie over geloof en wetenschap te organiseren.

Wanneer en waar? Van 28 augustus tot en met 2 september 2017 organiseerden drie locale gemeenten van het Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten een conferentie over Geloof en Wetenschap. Deze conferentie werd in de vorm van een carrousel van lezingen gehouden in drie steden.

Waarom? We hebben iets te vertellen. Met deze conferentie werd een bijdrage geleverd aan een open dialoog over paradigma’s – de naturalistische en de creationistische. Om kennis te vergaren, te delen en elkaar te helpen over schuttingen heen te kijken. Want wetenschap bedrijven vanuit het scheppingskader levert houdbare en wetenschappelijk gefundeerde antwoorden op en christelijke wetenschappers kunnen een gezonde balans vinden tussen hun geloofsovertuiging en hun vakgebied. Het doel was dat er een mogelijkheid geboden werd aan scholieren en studenten om in gelijke mate vrijwillig kennis te nemen van beide denkkaders. En erkenning vragen voor het werk van gelovige wetenschappers, die vaak onder zware druk (en verdrukking) van onderwijsinstituten en de wetenschappelijke media hun werk moeten doen.

Zevende-dags Adventisten hebben excellente wetenschappers, die aan hun eigen onderwijsinstituten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek verrichten op o.a. medisch, biologisch, geologisch en paleontologisch gebied.
Zo is bijvoorbeeld over de oorsprong van de versteende bomen in Yellowstone National Park door Harold G. Coffin overtuigend vastgesteld: de bomen zijn afgezet door een modderstroom die volgde op een grote catastrofale gebeurtenis in het recente verleden. De autoriteiten van Yellowstone National Park hebben als gevolg van de conclusies van het onderzoek de tekst op de plakkaten in het park, waarop eerst een naturalistische verklaring stond, gewijzigd.

Zevende-dags Adventistische onderzoekers als Arthur Chadwick, Leonard Brand en Raùl Esperante doen baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en hebben in het verleden hun werk kunnen publiceren. Tegenwoordig worden gelovige wetenschappers steeds vaker actief geweerd en gediscrimineerd door de wetenschappelijke media puur en alleen vanwege het feit dat zij voor hun geloof uitkomen. Brand en Chadwick zijn de auteurs van het iconisch boek Faith, Reason and Earth History. Een boek dat door elke wetenschapper gelezen zou moeten worden om inzicht te krijgen over de heersende denkkaders waarbinnen wetenschap bedreven wordt (onder link kunt u het boek gratis downloaden).

In aug-sept 2017 hebben we Arthur Chadwick van de South Western Adventist University, Suzanne Phillips van Loma Linda University – beide in de VS, en Mart de Groot, voormalig directeur van Armagh Observatory in Noord Ierland, uitgenodigd om een serie lezingen te presenteren op het snijvlak van geloof en wetenschap. Daarnaast hebben de Nederlandse sprekers Stef Heerema en Ingrid Wijngaarde ook interessante onderwerpen gepresenteerd.

Al deze personen zetten zich actief in voor een volwassen en open dialoog over paradigma’s en wereldbeelden – de naturalistische en de creationistische. In het besef dat beide wereldbeelden starten vanaf hetzelfde platform -- een aanname over 'het begin'.

In totaal zijn er 18 lezingen gehouden verspreid over de drie locaties: Apeldoorn, Leiden en Groningen. Over alle drie locaties samen mochten wij ongeveer 1.000 belangstellenden verwelkomen. De sprekers en de presentaties kregen van de toehoorders gemiddeld een 8. De opnames van de presentaties en onderstaande video’s staan op mijn youtubekanaal.

SPREKERS EN HUN ONDERWERPEN
• Arthur Chadwick van South Western Adventist University, VS
• Suzanne Phillips van Loma Linda University, VS
• Mart de Groot, voormalig directeur van Armagh Observatory in Noord Ierland
• Stef Heerema, onderzoeker ondergrondse zoutformaties
• Ingrid Wijngaarde, Bioloog
NASLAGMATERIAAL
e-boeken
Video's
Q en A's
Vragen en antwoorden die na de lezingenserie zijn ontvangen door de organisatie en ter beantwoording zijn voorgelegd aan de inleiders.
INTERESSANTE WEBSITES
• Website Geoscience Research Institute
• Logos Instituut
• Is Genesis History?Bouw: O-Line-Webs       Copyright © 2016: Evolutie-Schepping.nl