headerimage2

Persbericht: Creationisten reageren op evolutiecongres RUG

Vijf academici op bezoek in drie grote steden

fotopersberichtGW

Het Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten in Groningen organiseert een landelijke conferentie over Geloof en Wetenschap van ma 28 augustus t/m za 2 september 2017. De carrousel van lezingen zal simultaan in 3 steden gehouden worden: Groningen, Apeldoorn, en Leiden, met een
afsluitende dialoogavond op 2 september in Groningen.

Waarom deze conferentie? Van 18 t/m 25 augustus is de Rijksuniversiteit van Groningen gastheer voor twee grote evolutiebiologie congressen. Met de conferentie willen zevende-dags adventisten laten zien dat wetenschap bedrijven vanuit het creationistisch denkkader houdbare en wetenschappelijk gefundeerde antwoorden oplevert, dat wetenschappers een balans kunnen vinden tussen hun geloofsbeleving en hun vakgebied, en dat de wetenschappelijke wereld verrijkt wordt door hun aangedragen antwoorden. Het doel is een open maatschappelijke dialoog over paradigma’s, kennis vergaren, delen en om over schuttingen heen kijken. Dialoog en een open houding zijn absoluut noodzakelijk voor de wetenschapsbeoefening. Zo hebben we geleerd wat we nu weten en alleen zo zullen we nieuwe kennis vergaren.

Presentaties. De sprekers zullen de denkkaders van zowel evolutionisten als creationisten uitdagen. Arthur Chadwick van de South Western Adventist University; Suzanne Phillips van Loma Linda University – beide in de VS; Mart de Groot, voormalig directeur van Armagh Observatory in Noord-Ierland; Stef Heerema uit Assen en Ingrid Wijngaarde uit Groningen zijn de sprekers. De lezingen zijn in de spreektaal van de sprekers (Engels of Nederlands); er is vertaling indien dat nodig is. De presentaties zijn door iedereen goed te volgen, maar ook interessant en uitdagend genoeg voor wetenschappers, docenten en studenten (middelbare scholen, hoge scholen, universiteiten).

Sprekersinformatie en Presentaties

Bouw: O-Line-Webs       Copyright © 2016: Evolutie-Schepping.nl