headerimage2

De sprekers en hun onderwerpen

Prof. dr. Arthur (Art) Chadwick
Arthur ChadwickProf. dr. Arthur (Art) Chadwick is professor in Biologie en Geologie aan Southwestern Adventist University, Texas. Dr. Chadwick is op dit moment betrokken bij opgravingen in Wyoming, USA, de grootste dinosaurus opgravingssite in de wereld, en in de Pisco Formatie in Peru, waar hij fossiele balijnwalvisachtigen (Balaenoptera) in kaart brengt. Hij heeft veel publicaties over sedimentonderzoek op zijn naam staan en onderzoek gedaan in de Cambrische Zandsteenformaties in de Grand Canyon en aan de fossiele bossen in Yellowstone National Park. Zijn langjarig onderzoek naar mondiale circulatiepatronen in geologische aardlagen heeft wereldwijde erkenning ontvangen.
Klik hieronder voor de onderwerpen van Art Chadwick
Evolution theory and fossil record
What happened to the dinosaurs?
Paleocurrents
Dr. Mart de Groot
Mart de GrootDr. Mart de Groot heeft zijn doctorsgraad (1969) in de astronomie behaald aan de Universiteit van Utrecht, Nederland. Hij ontving een wetenschappelijk eredoctoraat van Andrews University in Michigan, USA (1993). Hij heeft 6 jaar gewerkt aan de European Southern Observatory (ESO) in Chili, de meeste tijd als astronoom aan het ESO La Silla berg observatorium. In 1976 verhuisde hij naar Noord-Ierland waar hij 24 jaar werkte aan de Armagh Observatory, waarvan 18 jaar als de directeur en de andere 6 jaar als senior wetenschapper. Na een vervroegde pensionering werd hij ingezegend als predikant van de kerk van de Zevende-dags Adventisten, waar hij 16 jaar lang diverse gemeenten onder zijn hoede had. Nu, opnieuw gepensioneerd, vind hij het fijn om dat wat hij over het universum en de Schepper heeft geleerd te delen met anderen. Hij is lid van de organisatie Christians in Science en een geassocieerd lid van de Society of Ordained Scientists.
Klik hieronder voor de onderwerpen van Mart de Groot
Bewoonbaarheid van de aarde
Ontdekkingspotentieel vanaf ruimteschip aarde
Prof. dr. Suzanne E. Greer-Phillips
Suzanne PhillipsProf. dr. Suzanne E. Greer-Phillips is hoofd van de afdeling Aard- en Biologische wetenschappen aan Loma Linda University, California. Ze heeft daarvoor negen jaar gewerkt als hoofd en professor van de afdeling Biologie aan Southwestern Adventist University, Texas. Ze is lid van het bestuur van de Faith & Science Council en het Geoscience Research Institute. Haar interessegebieden zijn bacteriële signaleringspaden, geologie en het delen van het Goede Nieuws met de wereld. Ze heeft veel over haar werk gepubliceerd in wetenschappelijke bladen.
Klik hieronder voor het onderwerp van Suzanne Greer-Phillips
Fooled by bad arguments
Ir. Ingrid A. Wijngaarde
Ingrid WijngaardeIr. Ingrid A. Wijngaarde, heeft een bachelor graad (1982) in Biologie en een minor in Meteorologie van de Rijksuniversiteit Utrecht Zij heeft haar Masters behaald (1986) in Entomologie en Plantenziektenkunde aan de Wageningen University Research. Ze is ook opgeleid in Milieuwetenschappen en werkt als een senior statenonderzoeker bij de griffie van de provincie Drenthe. Ze heeft een breed interessegebied, houdt ervan om het Goede Nieuws op verschillende manieren te delen met anderen en heeft een passie voor de Bijbelse wereldvisie op het ontstaan van leven en voor de Bijbelse eindtijdprofetiën.
Klik hieronder voor het onderwerp van Ingrid Wijngaarde
Genen en verandering
Ing. Stef J. Heerema
Stef HeeremaIng. Stef J. Heerema is bestuurslid van Logos Instituut en ForumC in Nederland. Hij heeft een bachelorsgraad in vliegtuigbouwkunde. Hij was betrokken bij warmtebehandelingen in zoutwaterbaden en verkoper van stoominstallaties. Hij was gestationeerd in het Verenigd Koninkrijk voor de bouw en enginering van een unraniumverrijkingsfabriek. Hij heeft een eigen consultancybureau gehad dat betrokken was bij onderzoek naar een zoutmijn in Nederland. Hij geeft presentaties over het onderwerp van zondvloedgeologie. Zijn interessegebieden zijn ijstijd en cataclismische onderaardse zoutformaties.
Klik hieronder voor de onderwerpen van Stef Heerema
Ice age
Zout der aarde
Nabericht over Ing. Stef J. Heerema Op 10 juli 2018 deed Stef een persbericht uitgaan waarin hij en chemicus Gert-Jan van Heugten (M.Sc.) onderstaande wetenschappelijke publicatie kenbaar maakten. Daarin betogen zij dat een vulkanische oorsprong van de miljoenen kubieke kilometers steenzout waarschijnlijker is. Zoutmagma gestold in interactie met modder - Stef J. Heerema en Gert-Jan H.A. van Heugten.
Ondergrondse zoutformaties zijn gevormd in interactie met kilometersdikke sedimentgesteenten erboven. De algemeen geaccepteerde theorie betreffende zoutpijlervorming is gebaseerd op een verondersteld vloeistofachtig gedrag van vast zoutgesteente. Maar kruipexperimenten met NaCl zijn niet verklarend voor de horizontale verplaatsingen over tientallen kilometers. Bovendien zijn ook de sedimentaire gesteenten erbovenop synchroon verplaatst alsof ze ook in vloeibare fase waren. Vast gesteente vloeit echter niet, maar zal breken. Een synchroon vloeiende verplaatsing van vast steenzout en vast gesteente is dus onmogelijk. De observaties uit veld- en seismische studies suggereren dat het zout in vloeibare fase omhoog is gekomen midden in een vloeibare bovenliggende laag. Het lijkt er dus op dat de huidige zout/sediment afzettingen, zoals ze wereldwijd gevonden worden, synsedimentair zijn gevormd als zoutmagma in interactie met modder tijdens de zondvloed. Heetwatermodellen betreffende het ontstaan van zoutlagen negeren zouttektoniek, maar op het eerste gezicht lijkt dit in vloeibare fase opwaarts vloeiende zout deze modellen te bevestigen. Toch is het zeer waarschijnlijk dat een heetwaterverplaatsing zou mixen met de modder erboven, waardoor formatie van pure zoute pijlers onmogelijk wordt. Heetwatermodellen kunnen zouttektoniek dus niet verklaren. Samen met dr. David Shormann en Ir. Gert-Jan van Heugten heeft hij een peer reviewed onderzoekspaper gepubliceerd in de Journal of Creation.
De titel van de paper is: Zoutmagma en sedimentgelaagdheid. Subtitel: Zouttectoniek (Journal of Creation 32(2) 2018; pp 118 - 123).
Download hier het wetenschappelijk artikel in Engels en Nederlands
NLvertaling-Zoutmagma2018 pdf
ENGpublication-Salt-Magma2018 pdf.Bouw: O-Line-Webs       Copyright © 2016: Evolutie-Schepping.nl