headerimage2

Lezingenserie: Waarom leef ik hier op aarde

Artikelen over zingeving en levensvragen

Waarom leef ik hier op aarde?

waarom leef ik hier op aardeDe vraag naar de zin van het leven op aarde houdt veel mensen bezig. Iedereen wil weten wat het doel van zijn of haar leven is. Evolutie geeft geen antwoord op belangrijke levensvragen. De Bijbel geeft ons inzicht in wat er achter de schermen gebeurt en beantwoord de vragen die wij allemaal stellen: Vanwaar? Waartoe? Waarom? Waarheen? Wanneer? Lees het volledige artikel >

Je bent geschapen om God te aanbidden

je-bent geschapen om god te aanbiddenDit artikel richt zich op het eerste doel waartoe God ons heeft geschapen: om Hem te aanbidden. In Openbaring 14 wordt belicht waarom het zo belangrijk is God te aanbidden als de Schepper van hemel en aarde in de tijd waarin wij nu leven. Lees het volledige artikel >

Je bent geschapen voor de gemeenschap

geschapen voor de gemeenschapDit artikel gaat in op de waarde van warme waardevolle relaties en de waarde van gemeenschap in Bijbelse zin. God heeft alles zeer goed geschapen, maar toch was er iets niet goed. “Het is niet goed dat de mens alleen is,” zei Hij. En toen schiep Hij Eva als een kameraad voor Adam, iemand die op hetzelfde niveau met hem zou kunnen communiceren. God heeft ons geschapen om samen met anderen te zijn, die ook geloven, zodat wij samen een plek hebben waar mensen zich thuis kunnen voelen en waar wij elkaar kunnen versterken en bemoedigen en samen gemeenschap kunnen hebben met Hem. Lees het volledige artikel >

Je bent geschapen om op Christus te lijken

geschapen om op christus te lijken2Geschapen naar Gods beeld betekent, geschapen met karaktereigenschappen die lijken op die van God: een milde God, vol medelijden, vol liefde en geduld, een God op wie je kunt vertrouwen, die misdaad, onrecht en zonde vergeeft, maar de schuldige niet vrijspreekt. Dit artikel bepaalt ons bij wat dit voor ons betekent en hoe God ons leven wil veranderen, zodat wij kunnen groeien in geloof en Hem steeds meer kunnen weerspiegelen. Lees het volledige artikel >

Je bent geschapen om God te dienen

doenen 2 De aandacht richt zich op God, die ons heeft gemaakt met verschillende gaven en talenten. We zijn allemaal uniek in onze persoonlijkheid en we hebben veel zaken geleerd in het leven en zijn in staat om voortdurend te leren. Het is Gods doel voor ons leven dat we deze talenten niet alleen maar inzetten voor onszelf, maar voor Hem, door iets te betekenen voor de mensen om ons heen. Daarin vinden wij echte bevrediging en persoonlijke vervulling. Lees het volledige artikel >

Je bent geschapen met een opdracht

met een opdracht God roept ons op om een getuige te zijn van Zijn liefde voor de mens. Dit mandaat heeft Christus aan al Zijn volgelingen gegeven, om het goede nieuws van Zijn komst te vertellen in het licht van de tijd waarin wij leven en het goede nieuws van herstel bij Zijn spoedige wederkomst.
Lees het volledige artikel >

Bouw: O-Line-Webs       Copyright © 2016: Evolutie-Schepping.nl