headerimage2

Neanderthaler blijkt moderne mens

´Neanderthaler had seks met moderne mens´

AMSTERDAM – Neanderthalers hebben vrijwel zeker geslachtsgemeenschap gehad met moderne mensen. Dat beweert een gerenommeerde wetenschapper, die het DNA van de oermensen onderzoekt.
Onderzoeker Svante Pääbo van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig is bezig om het genoom van Neanderthalers tot in detail te vergelijken met het DNA van de mens.
Op een conferentie in het Cold Spring Harbor Laboratory in de Verenigde Staten verklaarde hij alvast dat zijn onderzoek erop wijst dat de oermensen regelmatig geslachtsgemeenschap hadden met moderne mensen. De vraag is nog wel of het seksueel contact ook van invloed was op de evolutie van de mens.

Kinderen

“Waar ik echt in geïnteresseerd ben, is de vraag of er kinderen werden verwekt en of die kinderen hebben bijgedragen aan onze genetisch variatie van vandaag de dag”, zo verklaart Pääbo in de Britse krant The Sunday Times. “Ik ben er zeker van dat Neanderthalers en moderne mensen seks hadden, maar het is niet zeker dat ze ook nageslacht hebben verwekt dat heeft bijgedragen aan ons bestaan", aldus de onderzoeker. "We zullen die vraag uiteindelijk zeker kunnen beantwoorden met het genoom van de Neanderthalers.”

Onvruchtbaar

Er bestaat al lange tijd onduidelijkheid over de vraag of Neanderthalers zich hebben vermengd met moderne mensen. Wetenschappers hebben verschillende fossielen gevonden van mensachtigen die zowel kenmerken vertonen van Neanderthalers als van moderne mensen. Maar tot nu toe wijst DNA-onderzoek erop dat de oermensen en moderne mensen genetisch gezien zo sterk van elkaar verschilden dat ze samen waarschijnlijk geen vruchtbaar nageslacht konden produceren.

Lijgers

Volgens sommige onderzoekers zijn nakomelingen van de twee soorten mogelijk te vergelijken met kruisingen tussen verschillende diersoorten. Zo kunnen tijgers en leeuwen samen wel jongen verwekken (lijgers) (video), maar zijn die nakomelingen meestal niet vruchtbaar. “Het is goed mogelijk dat Neanderthalers en mensen genetisch gezien onverenigbaar waren”, aldus de Britse wetenschapper Chris Stringer. “Ze konden wel geslachtsgemeenschap hebben, maar hun kinderen zullen waarschijnlijk minder vruchtbaar zijn geweest.”

Opmerking: Hebt u opgemerkt hoe bij de interpretatie van het feit dat het DNA van de Neanderthaler en de mens op verschrikkelijk veel punten gelijk is, alles binnen het kader van evolutie gehouden wordt? De gedachte dat de Neanderthaler niet bestaat, maar dat we gewoon te maken hebben met de moderne mens, wordt bijna op genante wijze vermeden; de gedacht komt ongetwijfeld wel naar boven, maar wordt, alsof het een doodzonde is, gelijk onderdrukt. Dat zou immers weer een aanpassing van de geologische tijdschaal inhouden! Hoe lang is dit sprookje nog vol te houden?

bron: http://www.nu.nl/algemeen/2109163/neanderthaler-had-seks-met-moderne-mens.html
zie ook: http://dsc.discovery.com/news/2008/08/07/neanderthal-dna.html


Bouw: O-Line-Webs       Copyright © 2016: Evolutie-Schepping.nl