ledenzone

Bedankt voor uw steun.

Dank u voor uw vrijwillige bijdrage aan het werk van Promise Ministry.

Thank you for your support

Thank you for your voluntary contribution to Promise Ministry's work.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry