U kunt op deze pagina het Supplement bij de Sabbatschoollessen van het lopende kwartaal downloaden.
Gedachten van Ellen G. White als aanvulling bij de onderwerpen in de Volwassen Sabbat Schoollessen.

Nederlandse vertaling en vrije verspreiding met toestemming van de Amerikaanse uitgevers.
U mag dit document verspreiden - ook digitaal - en kopiëren, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u er niet meer voor vraagt dan de kopieerkosten.
Ze zijn niet voor verkoop.

Vanaf 2013 vertalen we de EGW Notes van Pacific Press. Veel van onze Engelssprekende zusters en broeders kennen deze uitgave al.

Bent u benieuwd naar de onderwerpen van de Sabbatschoollessen van de komende kwartalen en jaren? Klik dan HIER.

3e kwartaal 2023, Efeziers


EGW Notities van vorige kwartalen en jaren, staan in het Archief. Zie onderin.

U ontvangt deze EGW Notities elk kwartaal weer, kosteloos.

Donaties voor het belangeloze werk van Promise Ministry worden op prijs gesteld:
Zie donatieknop op Home of via
Ons bankrekeningnummer: IBAN: NL46 KNAB 0258 5450 11 t.n.v. Promise Ministry
Buitenlandse overboekingen: SWIFT/BICcode: KNABNL2H
Tel. 00 +31 655823837 | E-mail: info@promiseministry.nl

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry