U kunt op deze pagina Supplement bij de Sabbatschoollessen van oudere EGW comments bij de sabbatschoollessen downloaden.
Gedachten van Ellen G. White als aanvulling bij de onderwerpen in de Volwassen Sabbat Schoollessen.

Oudere EGW Comments bij de sabbatschoolles:
2e kwartaal 2023, De drieengelenboodschap 
1e kwartaal 2023, Beheerder zijn van de Meester totdat Hij komt 
4e kwartaal 2022, Over dood en sterven
3e kwartaal 2022, De gekruisigde Christus - In de Smeltkroes
 
2e kwartaal 2022, Genesis
1e kwartaal 2022, Hebreeën
4e kwartaal 2021, Deuteronomium

3e kwartaal 2021, Rusten in Christus
2e kwartaal 2021, Gods eeuwig verbond
1e kwartaal 2021, Jesaja
4e kwartaal 2020, Christelijke onderwijzing 
3e kwartaal 2020, Vrienden maken voor Jezus
2e kwartaal 2020, Hoe de Schrift te interpreteren
1e kwartaal 2020, Daniel, profeet voor de eindtijd
4e kwartaal 2019, Ezra en Nehemia
3e kwartaal 2019, De minsten van dezen
2e kwartaal 2019, Seizoenen des levens - Het gezin
1e kwartaal 2019, De Openbaring
4e kwartaal 2018, Eenheid in Christus
3e kwartaal 2018, Handelingen
2e kwartaal 2018 ,Voorbereiden op de Eindtijd

1e kwartaal 2018, Beheerders zijn
4e kwartaal 2017, Romeinen
3e kwartaal 2017, Galaten
2e kwartaal 2017, Petrus 1 en 2

1e kwartaal 2017, De Heilige Geest en spiritualiteit
4e kwartaal 2016, Job
3e kwartaal 2016, Het eeuwig evangelie
2e kwartaal 2016, Mattheus
1e kwartaal 2016, De Grote Strijd
4e kwartaal 2015, Jeremia
3e kwartaal 2015, Zendelingen
2e kwartaal 2015, Lukas Evangelie
1e kwartaal 2015, Spreuken
4e kwartaal 2014, Het evangelie van Jakobus
3e kwartaal 2014, De Lessen Van Jezus
2e kwartaal 2014, Christus en Zijn wet
1e kwartaal 2014, Discipelschap
4e kwartaal 2013, Het Heiligdom
EXTRA STUDIEMATERIAAL: Het Kruis en zijn Schaduw, van Stephen Haskell in het NL en het ENG.
In dit monumentaal werk krijgt u alle beelden van het heiligdom helder uitgelegd!
3e kwartaal 2013, Opwekking en hervorming
2e kwartaal 2013, Kleine Profeten
1e kwartaal 2013, Oorsprong
4e kwartaal 2012, Groeien in Christus
3e kwartaal 2012, Tessalonicenzen 1 en 2
2e kwartaal 2012, Evangeliseren en getuigen
1e kwartaal 2012, Vader, Zoon en Heilige Geest
4e kwartaal 2011, Het evangelie in Galatië
3e kwartaal 2011, Symbolen van Gods rust
2e kwartaal 2011, Klederen des heils
1e kwartaal 2011, Jezus weende
4e kwartaal 2010, Achtergrondfiguren in het Oude Testament
3e kwartaal 2010, Verzoening in de Romeinenbrief
2e kwartaal 2010, Genezing en gezondheid
1e kwartaal 2010, De vrucht van de Geest
4e kwartaal 2009, Het boek Numeri
3e kwartaal 2009, Geliefd en liefhebbend: de brieven van Johannes
2e kwartaal 2009, Wandelen op de weg: Het christelijk leven
1e kwartaal 2009, De profetische gave
4e kwartaal 2008, Verzoening en het kruis van Christus
3e kwartaal 2008, Boodschappers van hoop: Gods grote zendelingen
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry