The Final Crisis - De laatste crisis - R.L. OdomTheFinalCrisis

ENG
The object of this compilation has been to bring together from the several Ellen G. White sources a few of the striking statements regarding the future experience of the people of God. PDF in English

NL

Het doel van deze compilatie is om vanuit de verschillende geschriften van Ellen G. White een aantal opvallende uitspraken over de toekomstige ervaring van het volk van God samen te brengen. PDF in Nederlands 


downloads icon

afdeling - DOWNLOADS:

Dank u voor uw vrijwillige bijdrage voor het belangeloze werk van Promise Ministry.
U kunt doneren via de donatieknop bover-links op HOME (IDEAL-overboeking)

Thank you for your support for the non-profit work of Promise Ministry.
You can donate via the Donation Buttom on Home (IDEAL Bank transfer)


The Cross and its Shadow - Het kruis en zijn schaduw - S.N. Haskel coverVerborgenSabbatswaarheden

Wil iemand Gods verlossingsplan begrijpen, dan moet hij/zij zich verdiepen in het heiligdom van de Joden. God heeft hen die ceremonie ingeprent door elk jaar het plan van begin tot einde d.m.v. een voortdurende aanschouwelijke les te onderwijzen.
Als u deze blauwdruk van Gods plan begrijpt, vallen u net als bij Paulus de schellen van de ogen.
U zult nooit meer kunnen beweren dat de sabbat van de zevende dag is afgeschaft; u zult de profetische boeken Daniel, Openbaring beter begrijpen en ook de boeken Romeinen, Galaten en Hebreeën, want ze zitten vol heiligdomssymbolen.

U zult niet meer kunnen beweren dat er een derde tempel gebouwd gaat worden vóór de wederkomst van Christus;
U zult nooit meer beweren dat de Messias nog moet komen.
U zult begrijpen waarom Johannes de Doper heeft verklaard: 'Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt' (Joh.1:29); waarom Jezus heeft gezegd dat Hij gekomen is om de wet te vervullen (Matt.5:17) en waarom Paulus zegt dat Christus ons heeft bevrijd van de wet van zonde en dood (Rom.8:2), en in Kolossenzen 2:16,17 dat Christus een lichaam gegeven heeft aan de schaduwen (Let op: in vers 16 staat in het Grieks niet DE sabbat, maar gewoon sabbatten). In vers 17 legt Paulus de status van de dingen uit - 'die een schaduw zijn".
Jezus heeft de wet niet afgeschaft, maar tot in de kleinste details vervuld - de joodse ceremoniën gingen over Hem.

U kunt hier gratis het prachtige boek van Stephen Haskell downloaden, voor een volledige en Bijbelse uitleg van elk onderdeel van de joodse heiligdomsdienst en hoe dat tot in de kleinste details een schaduw was van de Beloofde Gezalfde, Jezus Christus. U zult begrijpen hoe het heiligdom op aarde Gods grote gelijkenis van Verlossing is, een voortdurend les over de werkelijkheid die in Jezus Christus "belichaamd" is geworden (Kol.2:16).

De NEDERLANDSE editie (in redactie, als boek verwacht in 2020)
The ENGLISH edition

Verborgen Sabbatswaarheden - Stephen Bohr coverVerborgenSabbatswaarheden

“Hebt u ooit iets geleerd, dat helemaal fris en nieuw voor u was, terwijl u dacht dat u er al alles over wist? Het is een opwindende ontdekking... Dat is wat mij overkwam met het onderwerp van de sabbat,” schrijft Stephen Bohr.

In dit boekje presenteert Stephen Bohr de betekenis van de sabbatdag op een geheel nieuwe manier. Zijn frisse kijk, vanuit een Bijbels perspectief, zal uw eerbiediging van Gods heilige dag een nieuwe dimensie geven. De sabbat van de zevende dag blijkt het verbindend element tussen schepping, verlossing en de herschepping van een nieuwe hemel en aarde. Mensen uit alle geloofsrichtingen zullen gefascineerd zijn en dichter bij de erkenning van Gods sabbatdag gebracht worden.

U kunt hier de GRATIS PDF downloaden.

You may order the English edition in the Books section of this webshop

Wat ZDA-ers gelovencoverZDA

Handleiding voor Bijbelstudie ter voorbereiding op de doop, of gewoon om meerte weten over Gods woord.

Vanuit de context van het Adventisme.

U mag deze handleiding gratis downloaden en gebruiken in uw Bijbelstudiegroep.

U mag het slechts op uw eigen website vermelden door middel van een URL naar deze pagina.
Ik hoop dat u deze wens zult respecteren. Dat is het minste wat ik van u vraag voor de vele uren werk die ik erin heb gestopt.
Waarde is €20,00, excl. de waarde van zeker 400 uren werk. Dat hebt u een idee ...

 U kunt hier de PDF downloaden.

Een Engelse editie volgt binnenkort.

PDF DOWNLOAD


Sluwe Compromissen

Het langzame proces van compromissen sluiten met de waarheid die de kerk en ons Sluwe compromissengeestelijk leven van binnenuit uitholt. U zult heel veel herkennen in dit boek.

U mag dit boek gratis downloaden en lezen.

U mag het alleen op uw eigen website plaatsen, door middel van een URL naar deze pagina. Ik hoop dat u deze wens zult respecteren. 

Dat is het minste wat ik van u vraag voor de vele uren werk die ik erin heb gestopt.

U kunt dit boek hier als PDF of als EPUB downloaden.

De Engelse PDF kunt u hier downloaden

GRATIS DOWNLOAD pdf of epub


Genieten van de Sabbat

sabbatbrochure NLGenieten van de Sabbat
door I.A. Wijngaarde


Overtuigd van de sabbat, maar hoe bereid je je erop voor en hoe breng je als gezin de dag gezellig door?

Download de GRATIS brochure en planner.*

GRATIS DOWNLOAD pdfEen sabbatsreis van Genesis naar Openbaring [e-boek]

sabbatsreis-cover667x1000Prachtig weggeefboek!
Een boekje dat reeds veel zondagvierende christenen tot de erkenning van de Bijbelse zevende dags rustdag heeft gebracht.


Zie ook GRATIS brochure Genieten van de sabbat in de DOWNLOADS sectie van deze webwinkel (helemaal beneden).

De nieuwste e-boek editie is HIER gratis te downloaden
Laat een review achter op de pagina.
Verwijs us vrienden aub naar de pagina!
€0,00
Niet in voorraad

A Sabbath Journey from Genesis to Revelation [e-book]

sabbath-journey-cover667x1000Perfect give-away book!
This book has convinced many Sunday keeping Christians already of the Biblical seventh day Sabbath.Also see FREE brochure Finding Delight in the Sabbath in the DOWNLOADS section of this web shop.

Newest e-book edition can be downloaded for free HERE
Leave a review at the bottom.
Please refer your friends to this page.


€0,00

Finding Delight in the Sabbath

sabbath brochureENGFinding Delight in the Sabbath
by I.A. Wijngaarde


Convinced of the Sabbath, but how to prepare and make it a delightful day for the family?

Download the FREE brochure and planner.*

FREE DOWNLOAD pdf

Over Schepping en Evolutie

Over Schepping en Evolutie NelsonDe bewijzen voor een geschapen aarde stapelen zich op!
De fundamenten van het evolutiehuis brokkelen af. Dwight Nelsons prachtig boekje over de bewijzen voor de Schepping.

Dit boekje is alleen als digitaal document verkrijgbaar. Gratis te downloaden in PDF en E-boek format. Deze digitale versie is van commentaar voorzien en een literatuurlijst voor aanvullende studiebronnen.

Het hangt van de e-reader af die u gebruikt of u het onderscheid tussen tekst en commentaar ziet. De commentaarteksten staan in een ander lettertype tussen twee horizontale lijnen. Met bv. UB Reader uit de Playstore gaat het prima.   

U kunt dit boek hier als PDF of als EPUB gratis downloaden.*

GRATIS DOWNLOAD pdf of epub

You may order the English edition in the Books section of this webshop

The Ordination of Women

book-cover-the-ordination-of-women frontThe Priesthood of all Believers and other Aspects
by Jan Voerman


The Ordination of Women: The Priesthood of All Believers and Other Aspects presents a surprisingly refreshing outlook on a complex subject that encourages readers to return to their biblical roots as “people of the book.”

You can download this book HERE for free.

FREE DOWNLOAD pdf

You can also get a paper copy of the book for the special offer of 4 euro, at:
Jan Voerman,
Witte Menweg 9,
7917 TK Geesbrug.
email: voermanjan@hotmail.com

Voor de Nederlandse editie, zie de Boekenafdeling van deze webwinkel

Our day in the Light of Prophecy

OD WSpicerEen iconisch werk over de eindtijd profetieën in de Bijbel.!
Geschreven in 1918 door William Spicer, een van de Adventpioniers.
Door de voortschrijdende menselijke geschiedenis zijn sommige verklaringen in een nieuw daglicht komen te staan, maar voor het overgrote deel nog steeds actueel! Zeer interessant als u de zekere profetieën in de Bijbel wil kennen en zelf wil onderzoeken wat de voorspellende waarde van de Bijbel is. Het mooie van de Bijbel is dat de profetieën in onze eigen menselijke geschiedenis, verifieerbaar in vervulling gaan!

U kunt dit boek hier als PDF of als EPUB gratis downloaden.*

GRATIS DOWNLOAD pdf of epub

Waarom Kokos- en Rode Palmolie

Waarom Kokos en roode palmolieEen zeer informatieve brochure over de voordelen van koudgeperste kokos- en rode palmolie!
Vetten zijn gezond en maken niet dik - althans de gezonde vetten.
Weg met de zeer ongezonde zonnebloem en slaolie voor bakken en braden.
Ook olijfolie is niet om in te bakken.
Weg met Becel en andere zogenaamde goede vetten.
Kokosolie is koning, keizer en admiraal onder oliën! Je kunt er van alles mee.

80 pp, 110 grs

U kunt dit brochure HIER gratis downloaden.*

GRATIS DOWNLOAD pdf

Het Teken van Jona

het teken van jonaHet Teken van Jona
by I.A. Wijngaarde


Was de kruisdood van Jezus op woensdag, donderdag of vrijdag?
Met andere woorden: wat bedoelde Hij toen Hij zei: "Ik geef jullie het teken van Jona?"
Hoe tellen we de drie dagen die Jezus noemt?
Hoe begrepen de joden het teken, en dus hoe telden zij?
In deze brochure vindt u Bijbelse antwoorden.
De opmaak is als een brochure met een of twee nietjes in de rug.

U kunt dit boek HIER gratis downloaden.*

GRATIS DOWNLOAD pdf
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry