Kerkzaken

ARE WE CONFUSED?Confused
Identifying the Beast and the Little Horn
by Ingrid A. Wijngaarde, posted Dec 12, 2017; reposted Apr 29, 2018; latest edit May 10, 2018 (typos) 

Review of Loren Seibold's Letting RCC off the Hook, and more

Introduction
At the beginning of 2010, I accidentally came across an article posted by a well-known theologian, on the forum website Adventist Today. The article was titled “Letting Roman Catholics Off The Hook – Seven reasons for rethinking our enemies list” by Loren Seibold. In the article, the author advocated that the Roman Catholic Church is not what it used to be. He presented 7 arguments why Seventh-Day Adventists should change

Lees meer...

Open Brief van Phill Mills aan Angel Rodriguezread-in-english

Open brief van Phill Mills, Dermatoloog, aan Angel Rodirguez, Theoloog en voormalig directeur van het SDA Bible Research Institute. Werkelijk het meest intelligente antwoord tot nu toe in het debat over Vrouweninzegening in de Zevende-dags Adventistenkerk!

Lees meer...

Purpose Driven Adventism?

How then should we present our timely message and to what purpose?

Lees meer...

HET VERLOREN DEBAT op het Concilie van Trenteread-in-english

Het was op het Concilie van Trente (1545-1563) dat de Katholieke Kerk haar permanente, fundamentele Katholieke geloofsbelijdenis formuleerde.

Lees meer...

Eenheid in onwaarheid

In 1888, meer dan 125 jaar gelread-in-englisheden, is de eerste editie van een opmerkelijk boek verschenen, De Grote Strijd tussen Christus en Satan, door Ellen G. White. Het boek geeft opmerkelijk inzicht in wat er zich achter de schermen van de geschiedenis van de christelijke kerk afspeelt, vanaf de val van Jeruzalem in 70 AD tot aan de wederkomst van Christus in de toekomst. Hoofdstuk 35 van dit boek is op dit moment opmerkelijk actueel - alsof het GISTEREN geschreven is! De oproep tot eenheid, zonder dogma, is een van de opmerkelijke profetieën voor onze tijd, die zich op dit moment vóór onze ogen in vervulling gaat!

Lees meer...

Toespraak van Robert Pierson tot de Generale Conferentieread-in-english

19-12-2013
Inleiding in blauw door Stephen Bohr, commentaar in rood door Ingrid Wijngaarde

Lees meer...

Johannes 17:22 – Opdat zij een zijn?read-in-english

"Opdat zij een zijn" is DE drijvende tekst van de oecumene. Het is de drijvende kracht van het Rooms Katholieke doel van EEN Wereld Religie, onder Rome.

Lees meer...

Tienden en Vrouwen

Rentmeesterschap is het beheer van wat in vertrouwen aan jouw zorg is toevertrouwd. En dat is alles wat God in Zijn genade aan ons mensen geeft: leven (ook van foetussen), tijd, waarheid van Zijn Woord, eigen lichaam (gezondheid en rein leven), de aarde (milieu en natuur), bezittingen en geld. Over al deze gebieden vinden we richtlijnen voor goed beheer in de Bijbel.

Lees meer...

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry