Geloven en doen

Is de wet van God de appel van ons oog?read in english

gepost: 23-6-2017
door Ingrid Wijngaarde

De dood kwam in de wereld wegens overtreding van de wet. Maar Christus gaf Zijn leven opdat de mens een tweede kans zou hebben.

Lees meer...

GENADE


posted 8 juni 2017
door Ingrid Wijngaarde read in english

Wat is genade voor mij?
Genade is pardon, gratie, voor zondaars. De Bijbel begint al op de eerste bladzijden met ons te vertellen dat zonde de dood tot gevolg heeft. Zonde is niets anders dan overtreden van de wetten van God (gaat om meer dan de 10 geboden - dat zijn slechts de basisregels - juristen gebruiken het begrip "kaderwet").

Lees meer...

gepost: 5 dec 2016
auteur: IA Wijngaarde

Ieder, die zijn leven verloren heeft

25 Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.life in Christ
26 Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Want wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? (Matteus 16)

Lees meer...

5 MANIEREN OM JONGEREN AAN TE MOEDIGEN TOT TOTALE LEDEN PARTICIPATIE

28 juli 2016 | Ted N.C. Wilson, president van de Generale Conferentie van Zevende-dags Adventisten
Vertaling Jordy Buisman

1. Moedig jongeren aan om een persoonlijke relatie met Jezus te ontwikkelen door dagelijks tijd te besteden in Gods Woord, in gebed, en door actief getuigen en evangeliseren. Toon hen door uw eigen voorbeeld hoe waar geloof, authentieke christelijkheid, en

Lees meer...

gepost: 5 dec 2016
auteur: IA Wijngaarde

Joy to the world!Golgotha

"Kerst" gaat over de komst van de Messias - de Gezalfde: gezalfd, is  apart gezet, geheiligd, om de wil van God te doen,  tot in de uiterste opoffering van Zichzelf. Aangekondigd door Elia naar Mal3:1 en Mat11:14 - indien we het willen aanvaarden, Johannes de Doper. Jezus, Emmanuel, de God met ons; De

Lees meer...

read-in-englishVele Talenten

Verschillende talenten zijn nodig in het evangeliewerk - Manuscript Releases, Vol. 15, p. 214

Broeder Haskell en broeder J. zouden een wonderlijke kracht voor het goede kunnen zijn in New York City. Maar ze hebben gefaald samen te werken en elkaar te versterken.

Broeder J. is impulsief en hij behandelt gemeenteleden vaak alsof het schoolkinderen zijn.

Lees meer...

God houdt van variatie

 
Niet alle mensen zijn gelijk en ze hebben niet dezelfde eigenschappen. Ouders weten maar al te goed dat kinderen heel verschillend kunnen zijn. Toch zijn er een aantal kenmerken die vrijwel alle kinderen openbaren. Als een moeder het kleine zusje aandacht geeft

Lees meer...

Evangeliseren in grote steden, maar er niet wonen

Woon niet in de grote steden, maar ga er wel naartoe om te evangeliseren. Dat was het advies van Ellen White. Inwoners van steden hebben het heel moeilijk als er rampen uitbreken. Alles is schaars en geen enkele voorziening functioneert.
De kern van de boodschap is dat wonen in de steden een grote opgave is voor gezinnen met opgroeiende kinderen. Je kunt je kinderen niet beschermen tegen de slechte invloeden die er op ze afkomen, via school, via vrienden, via het vertier en de openlijke immoraliteit die heersen in een grote stad. Maar waar ga je naar toe in Nederland? Er is geen "outpack" en niet iedereen is in de gelegenheid "buiten" te wonen. Bovendien zijn we zo geprogrammeerd dat we onze kinderen een goede scholing willen geven. Dit is een groot dilemma voor veel ouders.... Welke keuze maak je?

Lees meer...

Het laatste gebod4th

Elke christen weet het: de tien geboden zijn Gods standaard voor het leven. Ze zijn de uitdrukking van Zijn karakter in tien perfecte, to-the-point verklaringen van liefde.
Maar wat als we voor het eerst in aanraking komen met de èchte oorsprong van regels, die wij in kerk en maatschappij logisch en aanvaardbaar vinden?

Lees meer...

Liefde voor zielen: Het verhaal van Syros

Door: Marjon Bolwijn, Olaf Tempelman 3 maart 2016, 02:00 Uit: Volkskrant van 3 maart 2016
Syros aan tafel
09.04.15. Syros Saidi aan tafel bij Trijntje en Krijn de Jong op Urk, die hem een jaar eerder in huis hebben opgenomen.
© Harry Cock


Iraanse Syros werd een echte Urker

Zo'n jaar geleden ging de Volkskrant op bezoek bij Syros Saidi. In 2011 vluchtte hij uit Iran. De politiek vluchteling kwam terecht op Urk, bij de familie De Jong op zolder. Zijn toekomst stemde hem destijds wanhopig, hoe is het hem vergaan?

Lees meer...

(toegevoegd: 17 dec 2015)

Is de Messias reeds gekomen?read-in-english

door Avram Jehoshua, een joodse rabbi die christen geworden is. Gewoon door de bestudering van de Bijbel en de kennis die hij van het OT had, als jood die puzzelstukjes allang had. Hij heeft onze ZDA-boeken er niet voor hoeven lezen. Hoe vreemd is het dat er christenen zijn die menen dat de Messias nog moet komen .... en ze leren het volk zich aan al de schaduwen te houden ... Jezus zei: Dat is als vasten op een bruiloftsfeest. ...

Lees meer...

(toegevoegd: 17 dec 2015)

WIE WIL NOU EEN SLAAF ZIJN?

Paulos doulos jesou christou - Paulus, slaaf van Jezus Christus – Romeinen 1:1
Paulus windt er geen doekjes om. Hij is niet van plan zijn band met Jezus te verdoezelen. Integendeel, het omgeeft hem als een kleed, het staat op zijn voorhoofd geschreven.

Lees meer...

De Zegeningen van het Zoenoffer van Christus


Wat een schoonheid vinden we in de Bijbel.
Wat een rijkdom voor degene die wil zoeken naar de verborgen schat.
Wat een liefde van de Vader en de Zoon en wat een kennis door de Heilige Geest.

Lees meer...

Bijbelconferentie Geloof jij het?

geloof jij het safe imageVan 31 augustus 2013 t/m 4 januari 2014 is een groot Bijbelcongres georganiseerd door een enthousiaste groep christenen.
In 16 bijeenkomsten met zo'n 30 sprekers uit binnen- en buitenland is de Bijbel als historisch betrouwbare kennisbron van diverse zijden belicht. Van (bijna) alle presentaties zijn video-opnamen gemaakt. U kunt ze allemaal nog eens bekijken op het youtubekanaal: http://www.youtube.com/channel/UCDyjJ1kHvYHE0Om8LLKNHrw

De slotpresentaties van twee filosofen een atheïst en een gelovige staan er ook op, en eveneens het afsluitend einddebat over de waarde die evolutietheorie en scheppingsleer kunnen hebben in het onderwijs. Voor een evenwichtige kijk op de twee levensbeschouwelijke uitgangspunten - evolutie en schepping -, de veronderstellingen, hypotheses en feiten.

Als een van de mede-organisatoren dank ik iedereen die heeft bijgedragen aan een spannend en zeer interessant half jaar, niet in het minst onze gasten, waarvan sommigen van heel ver gekomen zijn!
Complimenten zijn er ook voor de initiatiefnemer Stef Heerema uit Assen en zijn werkgroep. Het was TOP! HIER vindt u wat achtergrondinformatie over het congres.

Zwijgen is zilver, Spreken is goud

zwijgen-is-zilver-spreken-is-goud Als we in den vreemde zijn, merken we pas hoe belangrijk het is dat wij ons met woorden kunnen uitdrukken, die een ander kan verstaan.

Ik stond eens op vliegveld Paris Orly met wat later bleek, een ongeldig doorreisvisum per trein naar Nederland. Ik mocht niet van het vliegveld af, maar waarom begreep ik niet.  Parlez vous Francais? Non. Parlez vous Anglais? Non.

Lees meer...

read-in-englishDe Belofte

Nadat Adam en Eva meer geloofd hadden in de leugens van satan, leek hun toekomst hopeloos verloren. Ze waren inderdaad wijs geworden, ja, maar om te beseffen dat er iets wezenlijks veranderd was in hun onderlinge verhouding en in de schepping om hen heen. God stapte in hun nabijheid, zoals hij elke dag gedaan had, vanaf de dag dat ze geschapen waren, en maakte hen de eed bekend die Hij bij Zichzelf gezworen had.

Lees meer...

Schapen en geiten – een gelijkenis over discipelschap

schapen-en-geite-een-gelijkenis-over-dicipelschap Een broeder bij ons in de gemeente vroeg aan een herder in Albanië, die schapen en geiten hoedde: “Welke zijn slimmer?” De herder zei: “Schapen zijn slimmer, maar dwalen meer.” 

Lees meer...

read-in-english

HOGERE KENNIS of GROTE MOED?

De apostel verhoogde Christus voor zijn broeders als de Ene, door wie God alle dingen geschapen heeft en door wie Hij zorgde voor hun verlossing. Hij verklaarde dat de hand, die de werelden in de ruimte op zijn plaats hield, en hun ruimtelijke ordening en onvermoeibare bewegingen in het hele universum van God bijeenhoudt, de hand is, die genageld was aan het kruis voor hen.

Lees meer...

piettraditieDe Piettraditie

Bekende en minder bekende Nederlanders hebben massaal geblogd en getwitterd:
Het is ónze zwarte Piet! Het is racisme ten top! Dat gezever gaat nergens over! Inmiddels
is de 185e feestvreugde voorbij. De gemoederen zijn lekker afgekoeld. Volgend jaar weer dezelfde emotie?
Lees verder.....

Seks in de Bijbel

Seks is door God ontworpen in Eden. Toen het allemaal nog perfect was heeft God bepaald dat de intieme, liefdevolle en tedere geslachtelijke gemeenschap binnen het kader van het huwelijk tussen één man en één vrouw symbool zou zijn van de intieme persoonlijke relatie die de gelovige kan hebben met Hem.

Lees meer...

Kalkoen voor Kerst?

Wanneer je een vertegenwoordiger van een beroepsgroep naar een zelfevaluatie vraagt, zal hij de neiging hebben om een veelheid aan factoren te benoemen die buiten zijn persoonlijke invloedssfeer liggen, maar die wel invloed hebben op zijn functioneren.

Lees meer...

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry