Kwartaal gedichten

De doorns in mijn vleesread in english

Ingrid Wijngaarde, 01-01-2023

De puinhoop die van mijn leven heb gemaakt,
De onherstelbare schade, die ik heb aangericht,
De personen die zijn beschadigd,
Anderen die eeuwige schade hebben geleden aan hun ziel …

Lees meer...

Enter in
read in english

Steve Green, Enter In

Nothing chills the heart of men like passing through this gate

yet to him who enters daily,

Death’s a glorious fate

Dearly beloved, we are gathered here to be a holy bride

And daily cross death’s threshold to the holy life inside

 

Enter in, enter in

surrender to the Spirit’s call to die and enter in

Enter in, find peace within.

The holy life awaits you, Enter in

 

The conflict still continues, raging deep within my soul

The Spirit bores against my flesh the struggle for control

My only hope is full surrender, so with each borrowed breath

I inhale the Spirit’s will for me to die a deeper death.

 

Enter in, enter in

surrender to the Spirit’s call to die and enter in

Enter in, find peace within

The holy life awaits you, Enter in.

 

If mourners should lament, then let them weep for those alive

For only when self-will is killed, can my soul survive.

 

Enter in, enter in

surrender to the Spirit’s call to die and enter in

Enter in, find peace within.

The holy life awaits you,

Abundant live is waiting you.

 

So, enter in, enter in

surrender to the Spirit’s call to die and enter in

Enter in, find peace within.

The holy life awaits you,

Abundant live is waiting for you.

The holy life awaits you,

Enter in. Enter in.

 

Dus, ga binnen, ga binnen

geef je over aan de oproep van de Geest om te sterven en kom binnen.

Ga naar binnen en vindt innerlijke vrede.

Het heilige leven wacht op u,

Het overvloedige leven wacht op u.

Het heilige leven wacht op u,

Kom binnen. Ga naar binnen.  Kom binnenread in english

Steve Green, Enter In

Niets verkilt het hart van de mens als het passeren van deze poort...

maar voor hem die dagelijks binnenkomt,

is de dood een glorieus oord.

Geliefden, we zijn hier bijeen om een heilige bruid te zijn...

En dagelijks de drempel van de dood over te gaan naar het heilige leven binnenin.

 

Ga naar binnen, ga naar binnen

Geef je over aan de oproep van de Geest om te sterven en binnen te gaan.

Ga naar binnen, en vindt innerlijke vrede.

Het heilige leven wacht op je, treed binnen.

 

Het conflict woedt nog steeds diep in mijn ziel.

De Geest vecht tegen mijn vlees om de controle.

Mijn enige hoop is volledige overgave, dus met elke genadige ademhaling

adem ik de wil van de Geest in om een diepere dood te sterven.

 

Ga naar binnen, ga naar binnen

geef je over aan de oproep van de Geest om te sterven en binnen te gaan

Ga naar binnen, en vindt innerlijke vrede.

Het heilige leven wacht op je, treed binnen.

 

Als rouwenden moeten treuren, laat ze dan huilen voor hen die leven

Want alleen als mijn eigen wil wordt gedood, kan mijn ziel leven.

 

Ga naar binnen, ga naar binnen

geef je over aan de oproep van de Geest om te sterven en ga binnen

Ga naar binnen, en vindt innerlijke vrede.

Het heilige leven wacht op u,

Overvloedig leven wacht op u.

 

Dus, ga binnen, ga binnen

geef je over aan de oproep van de Geest om te sterven en kom binnen.

Ga naar binnen en vindt innerlijke vrede.

Het heilige leven wacht op u,

Het overvloedige leven wacht op u.

Het heilige leven wacht op u,

Kom binnen. Ga naar binnen.  Jezus, U bent het middelpunt van mijn verlangenread in english

Jezus, U bent het middelpunt van mijn verlangen,
Alles wat goed en volmaakt is, komt van U.
U bent de reden van mijn tevredenheid,
U bent de kracht voor alles wat ik doe;
Jezus, U bent het middelpunt van mijn verlangen.

Wanneer ik mijn richting kwijt ben, bent U het kompas voor mijn weg,
U bent het vuur en het licht als de nachten lang en koud zijn.
In droefheid, bent U de lach, die al mijn tranen droogt,
Wanneer ik eenzaam ben, is Uw hand er die mij vasthoudt.
U bent de reden waarom ik plezier vind in de simpele dingen van het leven,
U bent de muziek in de weiden en de beekjes.
De stemmen van de kinderen in mijn gezin en in mijn huis.
U bent de bron en het einde van mijn hoogste dromen.

Mijn vreugde, mijn verlangen en mijn vreugde.

Neville Peter - Jesus, You are the Center of my Joy - Praise Medley - YouTube

Wanneer God zwijgtread in english

Wanneer God zwijgt, is het niet omdat Hij jouw roep om hulp niet heeft gehoord,
Hij wil jou leren stil te zijn en Hem voor jou te laten strijden.

Wanneer God zwijgt, is het niet omdat Hij niet van jou houdt,
Hij wil jou leren begrijpen dat Hij naast je staat en Zijn armen om jou heen geslagen heeft.

Wanneer God zwijgt, is het niet dat Hij het onheil dat jou treft goedkeurt,
Hij laat het toe omdat Hij weet en erop vertrouwt dat jij sterk in Hem staat.

Wanneer God zwijgt, is het niet dat Hij toekijkt hoe Satan jouw leven kapot maakt,
Hij heeft een duidelijke grens aan Satan gesteld en Hij bewaakt die nauwkeurig.

Wanneer God zwijgt, is het niet dat Hij jouw liefde voor Hem niet ziet,
Hij ziet elke dag jouw naam in Zijn handen gegrift - Hij doet zijn hand dicht en glimlacht.

Wanneer God zwijgt, wanneer jij Hem vraagt welke weg je zult opgaan,
Wil Hij dat jij echt een vrij mens bent en Hij vertrouwt jou toe dat jij, met alles wat jij over Hem weet, de juiste keuzes zult maken.

Wanneer God zwijgt, wanneer je geen contact meer hebt met een verloren zoon of dochter, omdat die boos weggelopen is, of kwijt is, of in een ver land woont,
Dan wil Hij je laten begrijpen hoeveel pijn Hij voelt wanneer jij Hem boos de rug toekeert.

Wanneer God zwijgt, is het niet dat Hij altijd zal zwijgen.
Hij zal eens het zwijgen doorbreken met bulderend geraas, wanneer Hij komt om jou op te eisen als Zijn kostbare, speciale eigendom.

Wanneer God zwijgt, zwijgt Hij uit liefde en geduld.
Gods zwijgzaamheid is onderdeel van Zijn onbegrensde genade.

(IAW, 25-9-2021, gewijzigd 30-9)

GENADEread in english

Door Laura Story (luister naar het lied)
Kwartaalgedicht april-jun 2020

In deze moeilijke tijd van het Coronavirus dat levens eist en de levens van overlevenden verwoest, is het goed moed te putten uit het feit dat God van ons houdt. Deze dingen zouden gebeuren en gebeuren om ons tot bezinning te laten komen, zodat we kunnen bidden (Job 6:26 en 1 Petrus 4:7). Waar sta ik tegenover God? Wetende dat NIETS ons kan scheiden van Zijn liefde voor ons (Romeinen 8:34,35).

Mijn hart is zo trots. Mijn geest is zo verward.
Ik zie de dingen die U door mij doet als geweldige dingen die ik heb gedaan
Nu breekt U mij teder. Daarna pakt u mij liefdevol op.
En houdt U me vast als mijn Vader. En vormt U mij als mijn Maker.

Ik vraag U: "Hoe vaak zult U mij oppakken, terwijl ik U blijf teleurstellen?
En terwijl ik elke keer tekortschiet Uw glorie te weerkaatsen?
Hoe lang zal er vergeving in overvloed zijn?"
En U antwoordt: "Mijn kind, Ik houd van je. En zolang je Mijn gezicht zoekt.
Zul je lopen in de kracht van Mijn dagelijkse, overvloedige genade."

Soms kan ik me zwak voelen en een beetje ontmoedigd.
Wetende dat iemand, ergens het veel beter kan doen dan ik.
Want, wie ben ik om U te dienen? Ik weet dat ik U niet verdien.
En dat is wat in mijn hart brandt en me laat treuren.

Ik vraag U: "Hoe vaak zult U mij oppakken, terwijl ik U blijf teleurstellen?
En terwijl ik elke keer tekortschiet Uw glorie te weerkaatsen?
Hoe lang zal er vergeving in overvloed zijn?"
En U antwoordt: "Mijn kind, Ik houd van je. En zolang je Mijn gezicht zoekt.
Zul je lopen in de kracht van Mijn dagelijkse, overvloedige genade."

U bent zo geduldig met mij, o Heer.

Terwijl ik met U loop, leer ik wat Uw genade werkelijk betekent.
De prijs die ik nooit kon betalen, werd betaald op Golgotha.
Dus, in plaats van te proberen om U terug te betalen, leer ik om gewoon gehoorzaam te zijn.
Door mijn leven aan U te geven voor alles wat U aan mij hebt gegeven.

Ik vraag U: "Hoe vaak zult U mij oppakken, terwijl ik U blijf teleurstellen?
En terwijl ik elke keer tekortschiet Uw glorie te weerkaatsen?
Hoe lang zal er vergeving in overvloed zijn?"
En U antwoordt: "Mijn kind, Ik houd van je. En zolang je Mijn gezicht zoekt.
Zul je lopen in de kracht van Mijn dagelijkse, overvloedige genade."

Berouw - Psalm 51read in english

(posted: 5 juli 2019)
1 Voor de koorleider. Een psalm van David,
2 toen de profeet Natan hem terechtwees, nadat hij met Batseba overspel had gepleegd en haar man Uriah had vermoord.

Lees meer...

De tijd is vervuld, geloof het evangelie read in english

Ingrid Wijngaarde
16-06-2018

Buiten was het donker.
In de Bovenzaal brandden de olielampjes zachtjes.
Twaalf mannen met bedrukte harten waren bijeen rond de Zoon des Mensen.

Lees meer...

Bloeding - Hemorrhage

posted 2018-03-30
Op Golgotha, een Heilige;
De helling af, gaat een begrafenisstoet;
Een lichaam, verbrijzeld op een kruis;
Een slechte wereld, heeft dat nodig.
Een Heiland, zoals daar geslacht,
Bloedend voor ons ...
On Calvary, an Holy One;
Down the hill, a funeral throng;
A body shattered on a cross;
The wicked world needs just such.
A Savior as the one there slain,
Hemorrhaging for us...

Daar is geen nacht! read in english


In het land waar de dag niet vervaagt
Ligt “de stad in 't vierkant”
Het zal nooit voorbij gaan,
En daar is "geen nacht"

Lees meer...

Lunchpauze langs de Eems

Liggend op mijn rug, kijk ik omhoog in de onpeilbare diepte van blauw water.
Ik kijk, maar ik zie niets anders dan een egale koele kleur.

Lees meer...

Het zwaard dat sliep

Het Zwaard dat sliep had ongeveer 6000 jaar geleden uit de slaap gewekt moeten worden.
Het had moeten ontwaken om twee mensen dood te slaan. Dat moest, want God had gezegd:

Lees meer...

Kwartaalgedicht - april-mei-juni-2015read-in-english

Gods telefoon

Altijd bereik bij God.

Lees meer...

januari-februari-maart 2016

Hoe lang nog?read-in-english

Mijn God, het is geen vreesachtigheid,
dat mij doet uitroepen “Hoe lang nog?”

Lees meer...

Kwartaalgedicht - oktober/november/december/2014:

Tien regels voor gelukkig zijn

U mag zelf kiezen welke regels op u van toepassing zijn; welke houding u wilt aannemen tegenover uw medemens.

Lees meer...

Pelgrimstochtread-in-english

Naar psalm 121, een bedevaartslied van David

Lees meer...

Kwartaalgedicht - april/mei/juni/2014:

Onze Borg in de hoge Hemelen

read-in-english Een Archangel, op hemelse hoogten staand,
neemt onze gebeden over in Zijn hemelse hand;
En met hemelse wierook, zo kostbaar,
mengt Hij elk gebed uit het hart.
Hen die vertrouwen op Zijn kostbaar Bloed,
heeft Hij hun ziel met God verzoend.

Lees meer...

Blood of ChristDA

Read Dutch
I claim the blood of Christ my own,
Atonement for my sin.
For me He has the vict’ry won
And now I’ve life within.

Lees meer...

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry