Bijbelstudie

STERVEN IS WINST?

Gepost: 07 DEC 2022

"Het leven is mij Christus en sterven gewin" en "ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste". Fil 2:21,23.

Dit tekstgedeelte spookt al dagen door mijn hoofd. Wat bedoelt Paulus? Spreekt hij van een leven als geest na de dood? Hoe begrijp ik dit en hoe leg ik het aan een ander uit?

Lees meer...

De rode draak van Openbaring 12 en 17 en hoe dit zich verhoudt tot het zeebeest in Openbaring 13

Door Ingrid A. Wijngaarde,  gepost op 16 maart 2019/ aangepast 11 december 2021

De grote rossige draak, met zeven kronen op de zeven hoofden uit Openbaring12:3 (en Openbaring 13:1 en Openbaring 17:3), staat symbool voor het (heidens) Romeinse rijk. Het vaandel read in englishvan de cavalerie van het Romeinse leger was een rode draak (zie voetnoten). Jezus verwees naar deze banier als ‘de gruwel der verwoesting’ in Mattheus 24:15.

Lees meer...

Beeldenaanbidding

door Ingrid A. Wijngaarde, 3-7-2018

Wat is er mis voor een protestantse kerk om een gebedsruimte te huren waar beeldenaanbidding, geestenaanbidding, iconen en tekenen van Katholieke riten prominent aanwezig zijn? Kunnen Protestantse Bijbelvaste christenen wel de God des Hemels aanbidden in dergelijke ruimten? 1

Lees meer...

read in englishMessiaanse autoriteit

gepubliceerd 30-3-2018
Ingrid Wijngaarde

messiasJezus heeft Zijn autoriteit nooit verloochend. Hij wist wie Hij was, Hij wist wat Zijn taak en opdracht was. Hij begint Zijn dienstwerk met: "De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie." (Markus 1:15) Hij had het

Lees meer...

Tamid in Daniel – een betere uitleg read in english

door Ingrid A. Wijngaarde
15-10-2017, aangepast 2-6-2018

Inleiding
Het Bijbelboek Daniel is alleen te begrijpen als de heiligdomsleer begrepen wordt. Omdat veel Zevende-dags Adventisten geen onderwijzing meer ontvangen in het heiligdom, of onvoldoende - in andere kerken al helemaal niet - , is Daniel voor velen een gesloten boek. De heiligdomsleer is ontegenzeggenlijk het fundament voor de ZDA-theologie. Letterlijk elke leerstelling en geloofspunt van de ZDA-kerk vindt zijn basis in de heiligdomsleer, dat Jezus Hogepriester is in het Hemelse Heiligdom.

Lees meer...

Zonen Gods zijn geen gevallen engelenread in english


posted: 5 nov 2016
auteur: IA Wijngaarde

Wie zijn de zonen Gods?

Genesis 6:1,2,4
Men zegt: Zonen Gods en dochters van mensen = reuzen? Maar dat staat er niet.
Er staat: “… en ze hun kinderen baarden.” Nephilim (meervoud); van naphal = vallen. Letterlijke vertaling: gevallenen.

Lees meer...

read-in-englishWaar is de hemel?

Gepost 14-09-2016
door Ingrid Wijngaarde

Naar aanleiding van de tekst in Mattheüs 5:5 - Zalig de zachtmoedigen; zij zullen de aarde beërven, vond ik deze heel mooie verklaring in Strongs Concordantie.

Lees meer...

Purper en scharlaken

Gepost 18-09-2016

Waarom maakt de Bijbel in Openbaring 17:4 zo expliciet melding van de kleuren paars (purper) en scharlaken (rood) om de statiekleuren van de "vrouw" aan te duiden? De vrouw waarmee de machthebbers der aarde hoereren, m.a.w. hun trouw aan God opzeggen, en in wier hand een beker vol valse leer is waaruit al de volkeren gretig drinken.

Lees meer...

De Bijbel zonder Schepper-God is een waardeloos boek


Gepost: 27-08-2016
Update: 02-07-2017

Wie moeite heeft met Genesis 1 en 2, moet de Bijbel maar liever bij het oud papier doen, want God als Schepper is HET ultieme karakter van de God van de Bijbel; een daad die Hij als

Lees meer...

Het veranderd teken

Waarom is de regenboog de meest ongeschikte en paradoxale logo voor de LGBI-beweging? Ik laat de letters TQ (Transgenders: geslachtsveranderaars, en Queer: rare, vaak genetische afwijkingen, die resulteren in afwijkende secundaire geslachtskenmerken) uit de groep, omdat die niet per definitie een seksuele praktijk impliceren. De regenboogvlag wappert evenwel boven al deze groepen en daar zit een dikke contradictie in. Zeker voor hen die zich christen noemen. Ik wil antwoord geven op deze vraag, vanuit de Bijbel alleen.

Lees meer...

Hoelang duurde Israels slavernij in Egypte?

Velen denken 430 jaar naar de tekst in Ex 12:40,41. Maar God geeft de sleutel om deze tekst te begrijpen al in Gen 15:16 en de Bijbel zelf levert het bewijs in Ex 6:15-26read in english dat het half zo lang is geweest.

Lees meer...

Mijn uitleg van Daniel 8:8-14

Het Bijbelboek Daniel is alleen te begrijpen als de heiligdomsleer begrepen wordt. Omdat veel Zevende-dags Adventisten het heiligdom niet (meer) onderwezen wordt, of onvoldoende – in andere kerken al helemaal niet - , is Daniel voor velen een gesloten boek.
Er wordt door velen gevraagd: Waarom pikt geen enkele andere kerk dit heiligdomsbegrip op? Waarom is dit zo een exclusieve

Lees meer...

Keppel en Sluier – God aanbidden met bedekt hoofd?

keppelsluier door Ingrid Wijngaarde
Een keppel of kipa is een schedelkapje, dat joodse mannen in ieder geval in de synagoge dragen en tijdens het bidden. Het is een symbolische hoofdbedekking als herinnering aan Gods autoriteit over de man. Maar wat is de religieuze betekenis van een hoofdbedekking van de vrouw? Is het een teken van onderworpen zijn aan de man? Wat staat er in de Bijbel, hoe lezen en begrijpen wij?

Mij werd enkele maanden geleden deze vraag gesteld en ik ben op onderzoek uitgegaan. Ook omdat sommige broeders en zusters er moeite mee hebben dat vrouwen spreken en bidden in de gemeente. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Ik hoor het graag via uw reactie onder aan de pagina.

Lees meer...

De zevende-dags Sabbath in de Koran


door Ingrid A. Wijngaarde


Terwijl ik bezig was met de revisie van mijn boek over de Sabbath[i]was het interessant te ontdekken dat joden christenen en moslims weleens dezelfde basis zouden kunnen hebben voor het eerbiedigen van de sabbat. In dit artikel wil ik de basis van de Sabbath - As-Sabt – in de Koran met u onderzoeken.

Lees meer...

The Seventh Day Sabbath in the Qur'anRead Dutch


by Ingrid A. Wijngaarde


As I was revising my book on the Sabbath[i] it was very interesting to realise that there might well be a common ground in the Sabbath for Jews, Christians and Muslims. In this article I want to explore the Muslim heritage of the Sabbath, As-Sabt.

Lees meer...

“Mijn volk heeft twee boze daden bedreven”

Naar aanleiding van Jeremia 2 een artikel dat Ellen White schreef in de Signs of the Times op 2 oktober 1893. Zeer actueel voor vandaag.read-in-english

Lees meer...

De Wet in Romeinen 7 read-in-english

O, wat houd ik van Paulus! Een beetje (heel veel!) filosofisch, maar o zo duidelijk als je even doordenkt! Ik wil het even met u hebben over hoe ik Romeinen 7 begrijp. Een ontdekkingsreis! Paulus legt het zo mooi uit …

Lees meer...

Leviticus 23, read well … finally

What is written; how readest thou?...

Lees meer...

In What Month Was Jesus Born?

by Ingrid Wijngaarde
posted: 26-01-2014
It has always been food for the curious. We human believers simply want to know, especially when we read the gospel narrative of Luke were as it seems minute information is given about year, month about the pregnancies of John the Baptist and his nephew Jesus and seemingly coinciding happenings. What can be known
?

Lees meer...

Zal er op de nieuwe aarde sabbat zijn?

Ik heb een vraag over het vers in Jesaja 66:22-23. Daarin lijkt het alsof ook op de nieuwe aarde de sabbat gevierd zal worden. Nou wees iemand mij op Openbaring 22:5 waar staat dat er geen nacht zal zijn en dat er dus geen tijdsaanduiding meer zou zijn in dagen. Zelf lees ik het alsof het over het Nieuwe Jeruzalem gaat en niet over de nieuwe aarde.

Lees meer...

Grote Verzoendag in Leviticus 16

2-2-2014

Grote Verzoendag, de meest plechtige dag in het Israelitisch godsdienstig jaar. Oordeelsdag, de dag waarop bepaald werd wie bij de HERE hoorde en wie niet meer. Deze dag wordt in Daniel gesymboliseerd als de dag waarop de vierschaar zich op tronen nederzet en de boeken worden geopend (zie Daniel 7:10).

Lees meer...

god-recht-en-rechtspraakGods principe van recht en rechtspraak

De Heer krijgt van mij een 10 voor het vertrouwen dat Hij geeft!
  1. Vrijstad – de aangeklaagde had recht op bescherming. “Dit zal voor u als een rechtsinzetting gelden” (Numeri 35:9-29);

Lees meer...

28 FUNDAMENTAL PRINCIPLES

As they were published by Uriah Smith in 1872,and also each year in
the Seventh-day Adventist Yearbooks between the years 1889-1914.

Lees meer...

Heiligdom Serie – Gods Reddingsplan

Download het prachtige Boek van Stephen Haskell in de sectie Downloadables in de Winkel. Hierin vindt u de beste uitleg van de onderdelen van de joodse heiligdomsdienst en hoe dat tot in de kleinste details een schaduw was van de Beloofde Gezalfde, Jezus Christus. Hoe het heiligdom op aarde Gods grote Gelijkenis van Verlossing is, een voortdurende aanschouwelijke les over de werkelijkheid die in Jezus Christus "belichaamd" is geworden. 
De Engelse versie van dit boek vindt u op dezelfde pagina.

Hieronder enkele aantekeningen van een serie die ik in 2009 heb verzorgd.

Het heiligdom en haar inrichting
SAMENVATTING: en powerpoint.
De zeven jaarlijkse feesten  Zie hier de PPT met notities en Leviticus 23, eindelijk goed gelezen
1844 en het onderzoekend oordeel. Zie ook het artikel: de typische Grote Verzoendag

Lees meer...

Bijbelcursus Openbaring

Op 1 november 2011 zijn we een Bijbelcursus gestart in Groningen.
In de eerste module hebben we eerst de betrouwbaarheid van de Bijbel en haar Auteur bevestigd.
Daarna hebben we de Bijbel gelezen in één dag door op zoek te gaan naar de rode draad in de Bijbel.

Lees meer...

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry