headerimage2

NASLAGMATERIAAL

E-BOOKS EN VIDEO'S
Faith, Reason & Earth History - L. Brand & A. Chadwick
Faith Reason Earth HistoryEr vindt een aardverschuiving plaats. Nieuwe onderzoeksprogramma’s en nieuwe ontdekkingen veranderen het landschap van onze kennis van “hoe het begon”. En voor hen die deze dingen overdenken vanuit een Bijbelse wereldvisie liggen er nieuwe ontdekkingen in het verschiet. Geloof hoeft niet bang te zijn voor de feiten, maar kan bijdragen aan het begrijpen van de geschiedenis van de aarde binnen de context van Gods woord, terwijl het nog steeds eerlijk blijft over onbeantwoorde vragen.
Faith, Reason, and Earth History presenteert de argumenten voor constructieve gedachtevorming over de ontstaansgeschiedenis van de aarde in de context van de Schrift en wijst lezers erop hoe zij de beschikbare wetenschappelijke data kunnen analyseren in het benaderen van onopgeloste problemen. In deze uitleg van de missie van de wetenschap en de toepassing ervan op vragen over de ontstaansgeschiedenis van de aarde, geven de auteurs uiting aan hun overtuiging dat het “boven alles” essentieel is dat we elkaar met respect behandelen, zelfs als we het over fundamentele zaken niet met elkaar eens zijn.
download hier het e-boek, epub en mobi versie
Over Schepping en Evolutie – Dwight K. Nelson
Boek over evolutie en scheppingDe bewijzen voor een geschapen aarde stapelen zich op. De fundamenten van het evolutiehuis brokkelen af.
Lees Dwight Nelsons prachtige boekje over de argumenten dat een Meester Ontwerper onze aarde geschapen heeft.
Download hier het e-boek, epub
Beyond Imagination – Baldwin, Gibson en Thomas
Beyond Imagination BalwinDit boek behandelt de volgende onderwerpen: De dag waarop het heelal voor altijd veranderde, het ontwerp van de aarde, de unieke mensheid, de gave van balans, waarom al het kwaad?
Het Jezusplan: redding van boven, Aarde 2.0, en een nieuw manier van denken.
Download hier het e-boek, pdf bestand
Scheppingsbijbel, Ingrid Wijngaarde
ScheppingsbijbelAls we alle teksten in de Bijbel waar een verwijzing staat naar schepping uit de Bijbel zouden schrappen, zou er niet veel van het boek overblijven.
Download hier het e-boek, pdf-bestand
Video's
• The creation, film over de Schepping van Henri Stober
• Seeking Understanding van Harold Coffin
• De 8-delige Genesis Conflict van Walter VeithBouw: O-Line-Webs       Copyright © 2016: Evolutie-Schepping.nl