egw knop2 gedicht knop

Donateurs gezocht voor sabbatsboekje

Ik heb in 1996 een boekje uitgegeven over de sabbat - Een sabbatsreis van Genesis naar Openbaring: een studie naar de betekenis van de sabbat in de Bijbel.
Een niet-theologische, "hoe-leest-u, wat-staat-er" benadering van de sabbat, zoals het vanaf de bladzijden van de Bijbel tot ons komt. Het boekje heeft sinds 1996 reeds zes herdrukken gekend en heel veel zondagvierende christenen op het spoor van de sabbat van het vierde gebod gebracht.


De 2016 editie staat als e-book gratis op de website onder de rubriek Bijbelstudie -- in het Engels en het Nederlands.
Iedereen mag een link leggen naar deze pagina. Ik wil het downloaden graag vanaf mijn pagina gebeurt.

Dit betekent ook dat steeds de meest acutele editie te uploaden is.
Ik hoop dat website eigenaren dit redelijke verzoek zullen respecteren.

De Nederlandse papieren editie ondergaat momenteel een algehele revisie, met een extra hoofdstuk. Druk volgt later deze maand (maart 2019).
Van de Engelse papieren 2015-edite zijn nog een aantal exemplaren gratis verkrijgbaar (tegen portokosten).

Mijn fondsen zijn niet toereikend om dit project een stap verder te brengen, namelijk vertalingen verzorgen. Ik zou graag in contact komen met vertalers en professionele redacteuren, correctoren die de taal als eerste taal hebben. Op dit moment graag een native English speaking professional editor.

Dit boekje is van meet af aan een project van gebed en geloof geweest en ook nu draag ik dit project aan de Heilige Geest op. Wat wij mensen niet kunnen, kan God wel doen. Als de Heer u aanspreekt, stellen wij uw donaties op prijs.

De website is nu AVG-proof en veilig voor IDEAL overmakingen (https://-format). 
Dit geft het gemak van directe overmakingen van donaties via IDAEL. Zie Home-pagina links boven.

Als u de voorkeur hebt aan banktransacties:
Promise Ministry
Bankrekening IBAN NL46 KNAB 0258 5450 11
SWIFT/BIC-code: KNABNL2H
o.v.v. Donatie Sabbatsboekje (en zo u wilt, uw contactgegevens)  

Voor meer informatie kunt u e-mailen: info@promiseministry.nl of bellen: +31 655823837.

Ingrid Wijngaarde

u bent niet geauthoriseerd om op dit bericht commentaar te geven.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry